Skip to content

Het KunstPodium zoekt nieuwe bestuursleden

Het KunstPodium is hét centrum voor kunst en cultuur in Dongen en Gilze-Rijen.
Het beleven van muziek, dans, beeldende kunst en theater staat centraal.

Aan de activiteiten voor korte of lange duur doen inmiddels duizenden deelnemers per jaar actief mee (via het reguliere cursusaanbod, scholen en/of het maatschappelijke veld). Het KunstPodium is nieuwsgierig, zoekt naar maximale haalbaarheid voor kunstparticipatie en werkt daarbij ook samen met anderen.

De ambitie is om steeds meer regisseur en aanjager te zijn van een divers aanbod van culturele activiteiten. Daarnaast speelt Het KunstPodium graag in op de vraag en de behoefte van individuen, groepen en organisaties (scholen, sociaal maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven).

Toezichthoudend bestuur
Het huidige bestuur bestaat momenteel uit 2 personen en zou graag willen groeien met 1 tot 4 nieuwe bestuursleden. Het bestuur komt minimaal 4x per jaar bijeen en heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de organisatie en op de algemene gang van zaken van de stichting.

Vanwege de subsidierelatie met de gemeente Dongen houdt het bestuur op bestuurlijk vlak contact met de gemeente. Ook onderhoudt het bestuur op bestuurlijk vlak de contacten met besturen van de samenwerkende organisaties.

Onlangs is een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld waarin de taken, rollen en bevoegdheden van het bestuur opnieuw zijn vastgesteld.

Profiel
Het KunstPodium zoekt bij voorkeur naar een (nieuwe) voorzitter, een secretaris en een algemeen bestuurslid. Het bestuurslid heeft kennis van en/of affiniteit met de culturele sector, het kunstonderwijs en/of kunstbeoefening.

Gevraagd wordt: inzet en passie om Het KunstPodium vanuit de bestuurlijke rol verder te innoveren en (mede) te ontwikkelen. Ook heeft het bestuurslid binding met de gemeentes Dongen en/of Gilze-Rijen. Het hebben van een groot netwerk en bestuurlijke ervaring is een pré.

Benoeming geschiedt voor een periode van 4 jaar met mogelijkheid tot één herbenoeming.

Het KunstPodium biedt:
– een enthousiast bestuur en betrokken medewerkers die streven naar maximale haalbaarheid voor kunstparticipatie en het waarborgen van kunsteducatie van kwalitatief hoog niveau;
– een onkostenvergoeding.

Enthousiast?
Wil jij je kennis, ervaring en tijd inzetten voor Het KunstPodium? Neem dan contact op met Ruud van der Kaa (bestuurslid), tel. 06-41453683.

Scroll To Top preloader