Veel gestelde vragen

Hieronder vind je vragen die vaak aan ons gesteld worden:

Kan ik een proefles volgen?
Je kunt altijd 1 gratis proefles volgen bij onze jaarcursussen, deze kun je hier aanvragen.
We geven geen proefles bij korte cursussen.

Kan ik later in het schooljaar starten?
Ja, dat kan bij jaarcursussen. De kosten worden berekend aan de hand van de teruggekoppelde startdatum van de docent.

Wanneer vinden de instrumentale lessen plaats?
Dit is afhankelijk van de docent en zijn/haar rooster; instromers worden persoonlijk telefonisch/via mail benaderd door de betreffende docent om hierover een afspraak te maken.

Uit hoeveel lessen bestaat een schooljaar?
Het schooljaar bestaat uit 36 lesweken, waarvan wij er 34 garanderen.

Ik wil graag een langere lestijd voor muziekles, kan dat?
Jazeker, de lestijd wordt dan omgerekend aan de hand van het basistarief.

Kan ik om de week les krijgen?
Ja dat kan, want we bieden ook strippenkaarten aan van 5 en 9 lessen. Om de week les betekent dat je in een schooljaar 2x een 10 strippenkaart kan inzetten.
Deze lessen zijn wel duurder dan lessen van een geheel lesjaar, maar het voordeel is dat je kunt stoppen als je strippenkaart op is. 

Kan ik mijn les verplaatsen?
Lessen kunnen alleen verplaatst worden in onderling overleg met de docent. Als je een les moet overslaan of annuleert, komt deze te vervallen. Inhalen kan niet, mits de docent ruimte heeft in zijn rooster. Je kunt het altijd even met de docent overleggen.

Wat als een docent ziek is?
Als een docent langer dan een week ziek is, komen de 1e 2 lessen te vervallen tot aan de 34 gegarandeerde lesweken. Blijft een docent langdurig ziek, dan zoeken we na 2 weken vervanging. Mocht vervanging niet lukken, dan worden de resterende lessen terugbetaald.

Kan ik halverwege het schooljaar stoppen met een jaarcursus?
Tussentijds stoppen is niet mogelijk, mits er een gegronde reden voor is. Deze reden moet schriftelijk gemeld worden en wordt beoordeeld door het management van Het KunstPodium.

Heb je andere vragen? Stuur dan een mailtje aan info@hetkunstpodium.nl of bel met 0162-315055.