Algemene voorwaarden KunstKanjers

Inschrijven

Inschrijven kan alleen via deze website: www.kunstpodium.nl. De inschrijving is pas geldig na betaling van het lesgeld via iDeal (dit is de enige betaalwijze).

Voor elk blok (periode van 6 lessen) dient men zich apart in te schrijven.

Afmelden

Als u na inschrijving afziet van deelname, wordt enkel restitutie verleend als u dit 10 dagen voor aanvang van het blok activiteiten doorgeeft via info@hetkunstpodium.nl. Daarna is restitutie van het lesgeld alleen mogelijk bij een langdurige ziekte.

Afwezigheid tijdens de lesactiviteit (bijv. door ziekte of verhindering) dient men uiterlijk 4 uur voor aanvang te melden via info@hetkunstpodium.nl.

Tijdens de lessen

We gaan er vanuit dat de kinderen zich volgens de gangbare normen en waarden gedragen. Gebeurt dit niet dan waarschuwt de docent de cursist. Lukt dit daarna nog niet dan wordt de ouder/verzorger verzocht de cursist z.s.m. op te halen bij de activiteit. In overleg zal bekeken worden of de resterende lessen in het blok gevolgd kunnen worden door de betreffende cursist.

Vooraf aan de lessen:

Ook hier gelden de gangbare normen en waarden.
We wijzen u erop dat de ouders/verzorgers aansprakelijk zijn voor hun kind of kinderen tot aanvang van de activiteit.

Na de lessen:

Ook na de activiteit zijn ouders/verzorgers aansprakelijk voor hun kind of kinderen.

Uitvallen of wijziging activiteit:

Is onze docent ziek of plotseling verhinderd dan zorgt KunstKanjers voor een vervanger. Het kan zijn dat de inhoud van de activiteit hierdoor verandert, wij vragen uw begrip hiervoor. Slechts bij (ernstige) calamiteiten vragen wij uw kind(-eren) op te halen op een eerder tijdstip of
wordt de activiteit afgezegd. In het laatste geval (afzeggen activiteit door KunstKanjers) volgt restitutie van lesgeld.

Klachtenregeling:

Mocht u ondanks onze zorg voor de activiteit toch een klacht hebben dan kunt u deze melden bij: info@hetkunstpodium.nl met als onderwerp: Klacht KunstKanjers. Er wordt daarna z.s.m. met u contact opgenomen