Meedoenregeling

Ook voor kinderen uit gezinnen met een kleine portemonnee is dansen, zingen, muziek maken of acteren bij mogelijk. Wist je dat cursuskosten vergoed kunnen worden uit zogenaamde meedoenregelingen of Stichting Leergeld? Deze regelingen bestaan ook voor Dongen en Gilze & Rijen. Aan de regelingen zijn goedkeuringsprocedures verbonden.

Meedoenregeling

Voor inwoners uit Dongen die minder te besteden hebben is er de meedoenregeling 'Dongen Doet Mee'. Behoor je tot de doelgroep van Dongen Doet Mee en voldoe je aan de voorwaarden dan kun jij, je partner en thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar een budget krijgen waarmee meegedaan kan worden aan allerlei sociaal-culturele en educatieve activiteiten. Jij en je gezinsleden krijgen allemaal een eigen budget. Kost de activiteit meer dan je aan budget hebt, dan leg je de rest zelf bij. Kost de activiteit minder, dan kun je het restant voor een andere activiteit gebruiken.

Meer informatie over de voorwaarden en de procedure is hier te vinden.
Alle informatie over de Meedoenregeling voor bewoners uit Gilze & Rijen is hier te vinden.

Stichting Leergeld
Het is ook mogelijk via Stichting Leergeld West-Brabant Oost een bijdrage voor de betaling van onze cursussen te krijgen. Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Meer info is hier te lezen, of bekijk voor uitleg onderstaande video: