Voorschoolse educatie

Wij bieden workshops en projecten voor voorschoolse educatie voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en integrale kindcentra.

Ons workshop-aanbod voor voorschoolse en binnenschoolse educatie kunt u hier inzien:

Ook voor peuters hebben wij verschillende workshops in ons aanbod en wij bieden ook maatwerk aan.

Heeft u vragen? Onze contactpersoon voor meer informatie:

Consulent Cultuuronderwijs

Ralph Zijlemans

planning@het-kunstpodium.nl

(0162) 315055