Vacatures

Het KunstPodium heeft momenteel de volgende vacatures:

Het Cultuurhuis De Cammeleur in Dongen zoekt voorzitter stuurgroep

Het Cultuurhuis De Cammeleur zoekt per direct een onafhankelijk voorzitter voor de stuurgroep. Het betreft een nieuwe en onbezoldigde functie voor gemiddeld 4 uur per maand.

Het KunstPodium, Theek 5 en Stichting DonckHuys gaan nauwer samenwerken op het gebied van kunst en cultuur. Met ingang van 1 januari jl. is met het samenwerkingsprogramma Cultuurhuis De Cammeleur opgericht. Onder de noemer ‘Hier maak je het mee’ is voor vier jaar een plan gemaakt waarmee Dongen kan genieten van (meer) kunst en cultuur én zelf kunst en cultuur kan beoefenen.

Met het Cultuurhuis zorgen de samenwerkingspartners voor een divers en laagdrempelig aanbod van cursussen, bruisende (podium)activiteiten en cultuurprojecten. Het doel is het culturele aanbod in De Cammeleur: te vergroten (door meer te organiseren), te versterken (verhogen van kwaliteit, zorgen voor innovatief aanbod en aantrekken van fondsen), te verbinden (werken vanuit programma’s en het betrekken van bestaande en nieuwe partijen) en zichtbaarder te maken. Ofwel, er wordt gestreefd naar een zichtbare toevoeging voor Dongen.

Stuurgroep
Het samenwerkingsprogramma wordt aangestuurd door de stuurgroep. Deze bestaat uit 4 leden: 1 onafhankelijk voorzitter en 3 vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners. Deze vertegenwoordigers zijn bestuurder van de partnerorganisaties en hebben het mandaat van hun stichtingen om (reguliere) beslissingen te nemen.

De stuurgroep komt 3 à 4x per jaar bijeen en heeft als taak toezicht te houden op de hoofdlijnen van het samenwerkingsprogramma: het uitvoeringsplan, de begroting en de jaarrapportage.
De bestuurlijke en uitvoeringstaken liggen bij de programmadirectie (de managers van Het KunstPodium, Theek 5 en DonckHuys) van de 3 samenwerkingspartners.

Programmadirectie
De onafhankelijk voorzitter en de programmadirectie (de managers van de 3 organisaties) hebben zo’n 4x per jaar overleg. Hier worden formele zaken afgestemd en wordt de voorzitter bijgepraat over het samenwerkingsprogramma. Onderwerpen waar de programmadirectie niet uit komt, worden voorgelegd aan de stuurgroep.

Profiel
Gevraagd wordt: inzet en passie om mee te denken over een aantrekkelijke lokale, culturele samenleving. Als jij enthousiast wordt om vanuit jouw (coachende) rol en relevante ervaring het cultuurhuis naar een hoger plan te tillen, maken we graag kennis met jou!

Als voorzitter van de stuurgroep steek je met veel plezier jouw tijd en energie in het cultuurhuis en stel je jouw relevante netwerk open. Je adviseert de programmadirectie vanuit de juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Je bent op actieve, kritische en stimulerende wijze een sparringpartner voor de directie op de doelstellingen en identiteit, maar ook op organisatorische en financiële continuïteit van het samenwerkingsprogramma.

Daarnaast voldoe je bij voorkeur aan de volgende voorwaarden:

  • kennis van en/of affiniteit met de culturele sector
  • kennis van en/of affiniteit met gemeente(politiek) is een pré
  • bestuurlijke ervaring
  • coachende en adviesvaardigheden
  • je woont in een straal van maximaal 30 km van Dongen.

Benoeming geschiedt voor een periode van 4 jaar.

Wat bieden wij?
- een enthousiaste stuurgroep en een betrokken programmadirectie;
- een werkomgeving met een goede balans tussen professionaliteit en informele sfeer;
- de kans om bij te dragen aan de culturele ontwikkeling van Dongen;
- een omgeving om nieuwe contacten te leggen en jouw netwerk uit te breiden;
- en een jaarlijks etentje;

Kijk voor meer informatie over de samenwerkingspartners op www.hetkunstpodium.nl, www.theek5.nl, www.donckhuys.nl en www.decammeleur.nl

Enthousiast?
Wil jij je kennis, ervaring en tijd inzetten voor het Cultuurhuis? Neem dan uiterlijk 1 maart 2024 contact op met
Monique Heuts, lid van de programmadirectie en directeur van Het KunstPodium; mailadres: moniqueheuts@het-kunstpodium.nl, mobiel 06-24837228.
Ook voor meer informatie kun je met haar contact opnemen.