School

Het KunstPodium is vanaf 2022 partner van de gemeente Dongen in de uitvoering van kunst- en cultuuronderwijs op scholen. In de praktijk komt het erop neer dat diverse organisaties en instellingen onder regie van Het KunstPodium een breed en gevarieerd kunst- en cultuuraanbod bieden, dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de scholen en – vooral – van de kinderen. Hierdoor wordt aan basisscholen een afgewogen selectie van culturele activiteiten geboden van geselecteerde aanbieders.

Onze taken bestaan uit:

  • Het begeleiden van scholen bij het uitdiepen van hun visie op cultuureducatie
  • Het ondersteunen van scholen bij het samenstellen en invoeren van hun jaarprogramma
  • Het ondersteunen van scholen ondersteunen bij het aanvragen van subsidies
  • Het ontwikkelen en organiseren van inspiratie, kennisdeling en scholing voor zowel het onderwijs als het culturele veld
  • Het selecteren van passend cultuureducatie aanbod
  • Het begeleiden van aanbieders bij het ontwikkelen en aanbieden van hun aanbod

Cultuureducatie is een waardevol instrument voor het meegeven van (moderne) vaardigheden, ontwikkeling en motivatie. Voor alle vragen over cultuureducatie is Het KunstPodium een onafhankelijk aanspreekpunt. Je kunt bij ons altijd terecht voor advies, bemiddeling en de organisatie van projecten voor voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.