Missie en visie Het KunstPodium

Het KunstPodium is een netwerkorganisatie en kenniscentrum voor kunst en cultuur voor inwoners van Dongen en omgeving. Met culturele programma’s voor het onderwijs, talentontwikkeling, vrije tijd en de wijken. Wij werken als verbinder, netwerker en aanbieder samen met culturele partners en organisaties uit de regio; van scholen en kunst- en cultuuraanbieders tot de gemeente en het verenigingsleven.

Missie

Het bestaansrecht van Het KunstPodium

Het KunstPodium gelooft dat een rijk cultureel leven van groot belang is voor alle mensen. Het deelnemen aan kunst en cultuur draagt niet alleen bij aan de persoonlijke (creativiteits)ontwikkeling, maar vormt ook het fundament voor saamhorigheid en participatie aan de samenleving.

Het KunstPodium is een stichting die het aanbod van kunst en cultuur in Dongen en omstreken organiseert. In opdracht van de gemeente Dongen heeft Het KunstPodium in Dongen de rol van onafhankelijke intermediair die vraag en aanbod op het gebied van kunst- en cultuureducatie en - participatie samenbrengt.

In de gemeente Dongen is Het KunstPodium werkzaam op drie gebieden:

1. School

Het KunstPodium is de stichting die in Dongen de aanbieder en verbinder is op het gebied van kunst- cultuuronderwijs voor alle leerlingen op de scholen, kinderen in de kinderopvang en peuterspeelzalen in Dongen.

2. Cursus

Het KunstPodium organiseert de verdieping in kunst- en cultuuronderwijs door het organiseren en faciliteren van cursussen voor alle inwoners van Dongen.

3. Dorp

Het KunstPodium is de stichting die in Dongen de aanbieder en verbinder is op het gebied van kunst & cultuur als vrijetijdsbesteding voor alle inwoners van Dongen.

Kernwaarden

De kernwaarden van Het KunstPodium zijn: 1. verbindend Het KunstPodium wil samen met anderen elkaar versterken en ondersteunen. 2. innoverend Het KunstPodium speelt in op de vraag. Flexibiliteit is daarbij een kernwoord. 3. kwaliteit Het KunstPodium werkt met professionals/deskundigen.

Visie

De toekomstdroom van het KunstPodium

1. School

Het KunstPodium is de partner in de ontwikkeling van de school. Het KunstPodium zorgt voor een contactpersoon/bemiddelaar die samen jaarlijks met het onderwijs bespreekt of en hoe zij de kwaliteit van hun kunst- en cultuuronderwijs willen verbeteren.

Via Het KunstPodium doen scholen een beroep op provinciale expertise voor teamscholingen, updaten van kennis en landelijke ontwikkelingen.

Het KunstPodium maakt deel uit van verschillende lokale en provinciale netwerken. Het KunstPodium is de organisator van kwalitatief hoogstaande activiteiten.

Het KunstPodium organiseert voor scholen (PO en VO), kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voorstellingen, educatieve programma’s, workshops. Bij dit aanbod worden lokale aanbieders zo optimaal mogelijk betrokken.

Het KunstPodium is de organisator van kwalitatief hoogstaand kunst & cultuur onderwijs.

Het KunstPodium organiseert de inzet van docenten kunst- & cultuur onderwijs op de scholen in Dongen. Het gaat hierbij om structureel en/of projectmatig onderwijs onder schooltijd. Bij dit aanbod tijdens schooltijden worden lokale aanbieders zo optimaal mogelijk betrokken.

2. Cursus

Het KunstPodium organiseert naschools kunst- en cultuuronderwijs.

Het betreft aanbod wat op scholen aansluitend na schooltijd wordt georganiseerd.

Het KunstPodium organiseert een gevarieerd aanbod van cursussen.

Het betreft cursussen voor geïnteresseerde kinderen en volwassenen op het gebied van:

- dans

- muziek & zang

- beeldende kunst & fotografie

- theater/musical

Het KunstPodium werkt hierbij samen met zelfstandige aanbieders.

3. Dorp

Het KunstPodium organiseert activiteiten en evenementen in Dongen.

Het KunstPodium organiseert activiteiten en evenementen in Dongen, ook in samenwerking met Cammeleur-partners.

Het KunstPodium brengt het actueel aanbod in beeld.

Het KunstPodium beheert de website waarop het volledig actueel cultureel aanbod in Dongen te vinden is. Het KunstPodium heeft jaarlijks contact met aanbieders van kunst en cultuur.

Het KunstPodium ondersteunt projecten binnen de gemeente Dongen.

Het KunstPodium ondersteunt de organisatie van lokale projecten binnen de gemeente Dongen. Daarbij kun je denken aan uitleen van materiaal en ondersteuning bij de coördinatie.

Missie en visie Het KunstPodium - afbeelding2

Het KunstPodium verbindt, waar mogelijk, de drie gebieden aan elkaar.